Masowy napływ imigrantów z Ukrainy stawia przed nami wiele wyzwań w codziennej praktyce lekarskiej - zarówno tych terapeutycznych jak i farmakologicznych. Z tym zagdanieniem zmierzą się eksperci: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, prof…

Zobacz

Imigranci z Ukrainy w polskim systemie ochrony zdrowia

  Tradycyjnie przyjmujemy, że w Polsce mamy 18 milionów osób z hipercholesterolemią, najczęściej definiując to tak, jak dawniej definiowała Światowa Organizacja Zdrowia - to liczba osób z cholesterolem całkowitym >190 mg/dl. Ale definicja hipercholeste…

Zobacz

Combo: rosuwastatyna / ezetimib – nowy standard farmakoterapii hipolipemizującej

Czterech wybitnych ekspertów: prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wojciech Kozubski, prof. Marek Postuła, oraz prof. Adam Wichniak prowadzą interdyscyplinarną dyskusję omawiając różne aspekty związane z Long-COVID, w tym m. in.:   powikłania kardi…

Zobacz

Long COVID - interdyscyplinarne spojrzenie na przewlekły problem