TERMIN: 26 czerwca godz.19:00-20:00 >> Wydarzenie dla lekarzy <<   Obrzęk i ból stawów to początek objawów w chorobach reumatycznych. Jak diagnozować i jak postępować z pacjentem? O właściwym postępowaniu terapeutycznym i diagnostyce choró…

Zarejestruj się

Obrzęk i ból stawów – początek objawów w chorobach reumatycznych

Dlaczego sesję poświęconą badaniu INTERHEART nazwaliśmy niebieską? Może dlatego, że kojarzy się nam z „BLUE ZONES” - strefami na naszym globie, w których żyje się najdłużej (najwięcej 100-latków) i gdzie w najmniejszym stopniu rozwijają się przewlekłe cho…

Zobacz

Badanie Interheart 20 lat później. Jak zdefiniować 7 grzechów głównych – czym grzeszymy w stosunku do naszych serc?

W sesji otwierającej konferencję omówiliśmy co wydarzyło się na rynku lekowym w ostatnim roku, czyli od czasu poprzedniej konferencji (czerwiec 2023-2024). Nie zabrakło informacji o nowych lekach, poszerzaniu się wskazań i nowych wskazaniach terapeutyczny…

Zobacz

Postępy medycyny – o czym dyskutujemy w połowie 2024 roku?

Webcasty