Niektórzy eksperci twierdzą, że chociaż rola leków beta-adrenolitycznych (LBA) jest niepodważalna i stale obecna w terapii: niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, przewlekłych zespołów wieńcowych, zaburzeń rytmu serca, to w praktyce można ogranic…

Zobacz

ZŁOTE MOLEKUŁY WŚRÓD BETA-ADRENOLITYKÓW

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), bezsenność jest jedną z najczęściej diagnozowanych dolegliwości, zaraz po bólu. Objawy bezsenności w wywiadach epidemiologicznych stwierdza się u 30–50% badanych dorosłych osób. U 16–21% badanych obj…

Zobacz

BEZSENNOŚĆ A INNE CHOROBY  – jak bezpiecznie leczyć i jak poprawiać jakość życia pacjentów?

Webcasty