prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. med. Tomasz Dzieciątkowski, dr inż. Wojciech Warski, dr Kamil Stępniak, Mateusz Banaszkiewicz

Praca w czasach pandemii COVID - jak pracować bezpiecznie?

Jakie zmiany legislacyjne są niezbędne, aby pracodawcy mogli podjąć konkretne kroki w celu utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy? Jak zakażamy się w biurach? Jakie są granice ingerowania w prywatność pracowników? Co może nam pomóc w walce z koronawirusem w miejscu pracy? Czy praca zdalna naprawdę jest efektywna? Jak zadbać o zdrowie psychiczne osób pracujących zdalnie?

Materiał jest nagraniem z briefingu Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny - MEDYCYNA XXI zrealizowanego w formie interdyscyplinarnej debaty online w studiu TVIP. Wydarzenie pozwoliło zderzyć kilka perspektyw pandemicznej rzeczywistości: lekarską, psychologiczną i prawną.

GOŚCIE

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak - kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny - Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (październik 2021): 7116 cytowań, Hirsch index 40

dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski - wirusolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny; adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 100 prac indeksowanych w PubMed, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska” (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej” (2017) czy „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii” (2018). Autor strony popularnonaukowej poświeconej zagadnieniom związanym z wirusologią, „Trust me I’m a Virologist”. Obaj Goście są redaktorami pierwszego polskiego podręcznika opisującego stan wiedzy na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19, pt. „Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata”.

dr inż. Wojciech Warski - prezes Softex Data SA, Przewodniczący Platformy Gospodarka Przyszłości, członek Rady Pracodawców RP. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1984 r. – przechodząc od programisty do szefa działu w PZ Computex. Od 1990 r. przedsiębiorca doceniony licznymi nagrodami biznesowymi. Od roku 2001 członek organizacji pracodawców, wieloletni szef Konwentu BCC i wiceprezes tej organizacji, którą opuścił w 2019 roku z powodów politycznych. W latach 2012-2019 wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a następnie Rady Dialogu Społecznego. Uczestnik think-tanków, m.in. zespołu ekspertów Komisji Europejskiej ‘Team Europe’.

dr Kamil Stępniak - doktor nauk prawnych, konstytucjonalista, specjalista w dziedzinie praw człowieka, prawa nowych technologii i sztucznej inteligencji. Wykładowca akademicki, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Felietonista Dziennika Gazety Prawnej. Laureat nagrody „Nieprzeciętni 2019" przyznawanej przez Polskie Radio, nominowany do finału nagrody Rising Stars – Prawnicy Liderzy jutra 2021.

Mateusz Banaszkiewicz - psycholog zdrowia, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Trener Dialogu Motywującego. Był członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym (ZPP) w strukturach kryzysowych Polskich Linii Lotniczych. Odpowiadał za ocenę stanu psychospołecznego oraz wsparcie pacjentów powypadkowych w warszawskim Centrum Medycznym Gamma. W ramach programów poprawy dobrostanu pracowników prowadzi wykłady i warsztaty. Specjalizuję się w obszarze radzenia sobie ze stresem, komunikacji opartej na szacunku, zmiany zachowań oraz profilaktyki Zespołu Wypalenia Zawodowego. Popularyzuje widzę o sposobach podnoszenia dobrostanu: https://mateuszbanaszkiewicz.com/blog/

 

PROWADZENIE

Krzysztof Łoniewski

 

ORGANIZATOR

 

PATRONAT

 

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE