dr hab. n. med. Tomasz Mazurek, dr n. med. Radosław Wilimski, dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol

Czy kardiochirurgia odchodzi w przeszłość przez kardiologię inwazyjną?

Co jest największym osiągnięciem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej w ostatniej dekadzie? Praca w kardiogrupie: błogosławieństwo czy przekleństwo? Czy stopniowe „zazębianie” kompetencji kardiochirurgów i kardiologów pomaga, czy przeszkadza w codziennej pracy? U jakich pacjentów współpraca kardiologów i kardiochirurgów jest niezbędna? Czy w przyszłości ma szansę powstać odrębna specjalizacja na pograniczu kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej?

GOSPODARZ PROGRAMU:

dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorka ponad 90 artykułów opublikowanych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, w tym „Circulation Research”, uznana w rankingu ForbesWomen za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Jest laureatką licznych grantów i stypendiów naukowych realizowanych w Wiedniu, Zurichu i Amsterdamie. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W chwili obecnej odbywa staż w zakresie kardiologii interwencyjnej i diagnostyki obrazowej w Akademickim Centrum Medycznym w Utrechcie.

GOŚCIE PROGRAMU:

dr n. med. Radosław Wilimski - kardiochirurg pracujący od 20 lat w Klinice Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiochirurgii WUM. Zajmuje się leczeniem chirurgicznym choroby wieńcowej, wad zastawkowych serca i chorób aorty oraz przezcewnikowym implantowaniem protez zastawkowych serca. Hobby: Heart Team, Trauma Team, las.

dr hab. n. med. Tomasz Mazurek - kardiolog inwazyjny i adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; odbywał szkolenie w zakresie kardiologii i kardiologii inwazyjnej w Thomas Jefferson University w Filadelfii, USA. Wykonał dotychczas ponad 10 tysięcy zabiegów u chorych z przewlekłymi i ostrymi zespołami wieńcowymi; ponadto specjalizuje się i prowadzi szkolenia w zakresie przezskórnych zabiegów strukturalne na sercu, m.in. zamykania uszka lewego przedsionka i innych. Autor wielu artykułów naukowych i wykładowca na konferencjach krajowych i międzynarodowych w zakresie etiologii zapalnej chorób serca oraz roli tkanki tłuszczowej w powstawaniu miażdżycy. Hobby: Heart Team, bieganie, nurkowanie.

 

PATRONAT:

 

PRODUKCJA