prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak

Heat not burn okiem… Kardiologa, Pulmonologa, Psychiatry

 

Koncepcja redukcji szkód rewolucjonizuje w świecie podejście do palenia papierosów. Pomimo wysiłków, stosowania terapii behawioralnej, nikotynowych preparatów zastępczych - gum i plastrów, leków, wielu pacjentów nadal pali papierosy i nie odnosi sukcesu w rzuceniu tego nałogu. Z drugiej strony - aktualna wiedza medyczna pokazuje, że nikotyna choć jest substancją silnie uzależniającą to nie ona powoduje choroby u palaczy. Rak płuca, inne nowotwory wynikające z palenia papierosów, przyspieszenie miażdżycy, zawały serca, udary mózgu, choroby płuc i dróg oddechowych – wywołane są setkami związków powstałych w procesach spalania tytoniu, a nie przez nikotynę. Stąd też nowoczesne podejście „HnB” - heat not burn – przestawienie się z papierosów na systemy podgrzewania tytoniu, bez spalania, powoduje, że osoba paląca radykalnie zmniejsza swoje narażenie na toksyczne związki. Podejście to może stanowić pomost do całkowitego rzucenia nałogu.
HnB akceptowane jest coraz powszechniej jako metoda walki z paleniem starych, najbardziej szkodliwych papierosów, ale przede wszystkim strategia redukcji zagrożeń dla zdrowia u osób, którym nie udaje się rzucić palenia (ang. „harm reduction”). Redukcję szkód od lat stosujemy w innych uzależnieniach, a słynne programy metadonowe w uzależnieniu od ciężkich narkotyków są tego przykładem. Stąd też sięgamy do doświadczeń psychiatrów oraz wyników badań naukowych, które przekonały już wielu kardiologów i pulmonologów do nowoczesnego podejścia do problemu palenia.

 

 

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak - kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę - ISCP - International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny - Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna – naukowiec, lekarz, nauczyciel akademicki i menedżer. Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. N. Barlickiego w Łodzi. W latach 2002-2019 pełnił obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie studiów i pracy zawodowej odbył liczne zagraniczne staże medyczne i naukowe w Niemczech, Szwecji i w USA.  Prof. Kuna jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw medycznych i naukowych oraz współpracownikiem redakcji licznych czasopism naukowych.  Autor i współautor  ponad 900 opublikowanych doniesień i  prac z zakresu immunologii klinicznej, pulmonologii, alergologii i chorób wewnętrznych. Poza uczelnią prof. Piotr Kuna zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych, wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarza i prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Obecnie jest prezydentem Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych i v-ce Prezydentem Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. Od 2010 do 2017 roku pełnił społecznie funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji Polpharmy, która finansuje badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych. Obecnie w swojej pracy koncentruje się na badaniach naukowych w ramach międzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy Innovative Medicine Initiative, oraz w międzynarodowych programach badawczych  SHARP, ARIA/MACVIA i ISAR.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak - lekarz, specjalista psychiatra. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie pełni funkcję Kierownika III Kliniki Psychiatrycznej. Prowadzi badania naukowe koncentrujące się na metodach leczenia i diagnostyki schizofrenii, depresji i zaburzeń snu. Obok specjalizacji z psychiatrii odbył szkolenie i uzyskał certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

 

 

ORGANIZATOR

 

 

PARTNER

 

 

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE