prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

451 rocznica urodzin Michelangelo Caravaggio, który zmienił historię malarstwa, a może i medycyny

Czy wspaniały artysta Michelangelo Caravaggio mógł zmienić historię medycyny? Może jego doskonałe dzieła nie, ale badanie o tym akronimie już tak. Zapraszamy Państwa na wydarzenie online poświęcone największemu badaniu w grupie chorych onkologicznych z zakrzepicą leczonych apiksabanem. Dowiedzą się Państwo, jak badanie Caravaggio zmieniło wytyczne kardioonkologiczne ESC 2022 oraz codzienną praktykę leczenia i profilaktyki wtórnej u pacjentów z ŻChZZ i nowotworem. Czy wyniki tego badania wpłyną także na przyszłość stosowania ksabanów? Na to i wiele innych pytań odpowiedzą wybitni eksperci: prof. Marcin Gabriel, prof. Krzysztof J. Filipiak i prof. Sebastian Szmit.

Program wydarzenia:
1. Czy badanie Caravaggio zmieniło historię kardioonkologii?
2. Jak badanie Caravaggio wpłynęło na przyszłość stosowania ksabanów?
3. Co badanie Caravaggio wnosi do praktyki chirurgów naczyniowych?

 

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel - profesor w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z dziedziny chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Odbył liczne staże naukowe w ośrodkach zagranicznych. W jednym z nich (Klinika Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii) obronił pracę doktorską. Od wielu lat jest kierownikiem naukowym i wykładowcą Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej, szkoląc nowe pokolenia dopplersonografistów. Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce dopplerowskiej naczyń (tętnice szyjne, kręgowe i wewnątrzczaszkowe, tętnice i żyły kończyn górnych i dolnych, tętnice krezkowe, tętnice nerkowe, żyła wrotna). Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym szeroko pojętej patologii naczyniowej. Wykonuje również plastyki i stentowanie naczyń obwodowych. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce zajmuje się leczeniem obrzęków limfatycznych.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak - kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor i przewodniczący rady dyscypliny nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; gubernator na Polskę - ISCP - International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy; prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny - Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (czerwiec 2022): 8257 cytowań, Hirsch index 42.

dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP - absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, którą ukończył z najlepszym wynikiem w historii istnienia uczelni. W latach 2002-2012 związany z Wojskowym Instytutem Medycznym, gdzie pracował na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz Klinice Onkologii. W latach 2007-2012 związany z Pracownią Testów Wysiłkowych i Ergospirometrii Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2012 roku nauczyciel akademicki w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) oraz lekarz w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock. Od 2021 konsultant kardiolog w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Naukowiec i lekarz oddany pacjentom leczonym z powodu chorób nowotworowych. Pierwszy polski kardioonkolog certyfikowany w 2020 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Kardioonkologii (International Cardio-Oncology Society), Członek Rady Naukowej w JACC CardioOncology (czasopismo należące do American College of Cardiology). Współautor dokumentu eksperckiego dotyczącego opieki kardioonkologicznej na czas pandemii COVID-19, opublikowanego w czasopiśmie z najwyższym IF na świecie, wydawanym przez American Cancer Society. Współautor wytycznych European Hematology Association dotyczących leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego u chorych na nowotwory z małopłytkowością. Współautor pierwszych historycznych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology) dedykowanych kardioonkologii.

 

PP-ELI-POL-1770/09/2022

 

 

ORGANIZATOR

              

 

SPONSOR

 

PARTNER

 

 

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE