prof. Krzysztof Filipiak, prof. Marcin Czech, dr hab. Grzegorz Juszczyk, dr hab. Tomasz Dzieciątkowski

COVID-19 - jak przygotować się na jesień 2022 roku?

Zapraszamy na debatę z udziałem prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa J. Filipiaka, prof. dr. hab. n. med. i n. o zdr. Marcina Czecha, dr. hab. n. o zdr. Grzegorza Juszczyka, dr. hab. n. med. Tomasza Dzieciątkowskiego.

Eksperci omawiają następujące kwestie:

 • jaka jest aktualna sytuacja epidemiczna,

 • omikron BA.2, nowe hybrydy, prognozy co do rozwoju epidemii na jesień w Polsce,

 • opinie ekspertów co do zasadności drugiego boostera, jak i optymalnych populacji dla drugiego boostera w Polsce

 • jaki jest stan wyszczepienie w Polsce i jakie są prognozy co do dalszych szczepień

 • nadzieje związane z nowymi lekami przeciwwirusowymi,

 • jakie zagrożenia czekają na jesień i jaki jest stan przygotowań

 • sytuacja Polski w obliczu COVID-19 i kryzysu humanitarnego na Ukrainie,

 • zasady finansowania doustnych przeciwwirusowych leków anty-COVID-19,

 • system dystrybucji tych leków w sytuacji, gdy lek trzeba zainicjować do 5 dni od początku objawów,

 • przegląd leków zarejestrowanych w UE przeciwko COVID-19,

 • organizacji podawania nowoczesnych doustnych leków przeciwwirusowych przeciwko COVID-19,

 • różnice pomiędzy dwoma preparatami dostępnymi w formie doustnej.

   

 

EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak - kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny - Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (październik 2021): 7116 cytowań, Hirsch index 40

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marcin Czech - absolwent programu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa, specjalista epidemiologii i zdrowia publicznego, wykładowca Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych.
Gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM, Wydziale Zarządzania UW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytetach w Sofii i w Astanie. W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członkiem Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, członkiem Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk - Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. Ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy.
We wrześniu 2017 r. został powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, którego misją jest kształtowanie i wspieranie systemu zdrowia publicznego w Polsce. W Instytucie realizowane są m.in. programy w ramach Narodowego Programu Zdrowia obejmujące tematykę: senioralną, prewencji zakażeń HCV, antynikotynową, ochrony przed promieniowaniem UV. W 2019 r. kierował procesem połączenia NIZP PZH - PIB oraz Instytutu Żywności i Żywienia, który zakończył się z dniem 1 lutego 2020 i umożliwił rozszerzenie zespołu naukowego i działalności NIZP PZH - PIB o badania sposobu odżywiania i prowadzenie edukacji żywieniowej. We wrześniu 2020 r. powołany na Przewodniczącego Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19  w Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministerstwie Zdrowia.

dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski - wirusolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny; adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 100 prac indeksowanych w PubMed, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska” (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej” (2017) czy „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii” (2018). Autor strony popularnonaukowej poswieconej zagadnieniom zwiazanym z wirusologia, „Trust me I’m a Virologist”. Obaj Goście są redaktorami pierwszego polskiego podręcznika opisującej stan wiedzy na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19, pt. „Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata”

 

ORGANIZATOR

 

PRODUKCJA WYDARZENIA ONLINE