prof. dr hab. med. Marcin Kurzyna, prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol

Long COVID-19 syndrome: od zaburzeń węchu do nadciśnienia płucnego

Long COVID-19 syndrome: od zaburzeń węchu do nadciśnienia płucnego Co to jest “Long COVID-19 syndrome” i kto jest najbardziej narażony na jego wystąpienie? Skąd u osób bezobjawowych rozwój długoterminowych powikłań? Zmiany mikrozakrzepowe w przebiegu COVID-19: z czego wynikają i jakie są ich konsekwencje? Jakie objawy po przechorowaniu COVID-19 mogą sugerować rozwój nadciśnienia płucnego i kiedy powinniśmy rozważyć diagnostykę w tym kierunku? Profilaktyka przeciwzakrzepowa: U kogo stosować? Co możemy zrobić, żeby uchronić się przez rozwojem „Long COVID-19 syndrome”?

GOSPODARZ PROGRAMU:

dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorka ponad 90 artykułów opublikowanych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, w tym „Circulation Research”, uznana w rankingu ForbesWomen za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Jest laureatką licznych grantów i stypendiów naukowych realizowanych w Wiedniu, Zurichu i Amsterdamie. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W chwili obecnej odbywa staż w zakresie kardiologii interwencyjnej i diagnostyki obrazowej w Akademickim Centrum Medycznym w Utrechcie.

GOŚCIE PROGRAMU:

prof. dr hab. med. Marcin Kurzyna – kardiolog interwencyjny, internista; kierownik Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i studiów podyplomowych w zakresie krążenia płucnego na Uniwersytecie w Bolonii; laureat Nagród Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za osiągnięcia naukowe; uczestnik staży szkoleniowych w czołowych ośrodkach leczenia nadciśnienia płucnego w Cambridge, Tokio, Okayamie, Giessen i Paryżu; współzałożyciel Centrum Interwencyjnego Leczenia Zatorowości Płucnej PERT-CELZAT; pionier balonowych angioplastyk płucnych w Polsce i w Europie.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak - kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny - Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (październik 2021): 7116 cytowań, Hirsch index 40

 

PATRONAT:

 

PRODUKCJA