prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski, dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol

Work-life balance w życiu medyka: konieczność czy utopia?

Jak połączyć pracę kliniczną, naukową i życie prywatne? Jak planować swój tydzień, tak żeby zdążyć ze wszystkim? Czy warto podzielić tydzień na dni pracy klinicznej i naukowej? Jak wybrać projekty, którym warto powiedzieć „tak”? Jaka jest definicja „work-life balance”? Co zrobić, jeżeli nasza definicja „work-life balance” jest inna niż definicja naszego pracodawcy lub partnera? Jakie interwencje opinii są najbardziej skuteczne żeby przywrócić „work-life balance”? Co to jest "sabbatical"?

GOSPODARZ PROGRAMU:

dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorka ponad 90 artykułów opublikowanych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, w tym „Circulation Research”, uznana w rankingu ForbesWomen za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Jest laureatką licznych grantów i stypendiów naukowych realizowanych w Wiedniu, Zurichu i Amsterdamie. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W chwili obecnej odbywa staż w zakresie kardiologii interwencyjnej i diagnostyki obrazowej w Akademickim Centrum Medycznym w Utrechcie.

GOŚĆ PROGRAMU:

prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski - kardiolog, autor ponad 200 artykułów opublikowanych w najlepszych czasopismach naukowych świata, w tym New England Journal of Medicine, Redaktor Naczelny czasopisma Cardiology Journal, laureat licznych grantów i stypendiów naukowych realizowanych m.in. w Zurichu i Berlinie, współtwórca oraz jeden z głównych badaczy pierwszego Międzynarodowego Rejestru dotyczącego kardiomiopatii Takotsubo. Na co dzień pracuje w Pracowni Hemodynamicznej Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

 

 

PATRONAT:

 

PRODUKCJA