prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, prof. dr hab. med. Michał Grąt, dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol

Medycyna dzisiaj i za rok: podsumowanie i przebłysk przyszłości

Jak pandemia wpływa na leczenie pacjentów kardiologicznych? Jaki jest jej wpływ na liczbę wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych? Czy telemedycyna zastąpi lub uzupełni tradycyjną relację lekarz-pacjent? Jak zmienił się charakter pracy naukowej w ostatnich miesiącach? Czy dzięki pandemii staliśmy się bardziej produktywni pod względem publikacyjnym? Na czym polega "inflacja" impact factor czasopism naukowych? Czy są jakieś pozytywne aspekty pandemii COVID-19? Jakie najważniejsze zdobycze technologiczne wykorzystamy w erze post-COVID-19? Jak medycyna będzie wyglądała za rok i za kilka lat?

GOSPODARZ PROGRAMU:

dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorka ponad 90 artykułów opublikowanych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, w tym „Circulation Research”, uznana w rankingu ForbesWomen za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Jest laureatką licznych grantów i stypendiów naukowych realizowanych w Wiedniu, Zurichu i Amsterdamie. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W chwili obecnej odbywa staż w zakresie kardiologii interwencyjnej i diagnostyki obrazowej w Akademickim Centrum Medycznym w Utrechcie.

GOŚĆ PROGRAMU:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak - kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny - Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (październik 2021): 7116 cytowań, Hirsch index 40

prof. dr hab. n. med. Michał Grąt - chirurg, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w podręcznikach o współczynniku IF >200. Przeprowadził wiele pionierskich operacji z zakresu chirurgii wątroby oraz rozwinął program trudnych technicznie, rozległych anatomicznych resekcji wątroby wykonywanych techniką laparoskopową. Wielokrotnie nagradzany, min. przez International Liver Transplant Association, Polską Akademię Nauk, Polską Akademię Umiejętności, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Od 2020 roku kieruje Szkołą Doktorską Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

PATRONAT:

 

PRODUKCJA