prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. med. Tomasz Dzieciątkowski, dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol

Co pozwoli zwyciężyć pandemię COVID-19: leki czy szczepionki?

Która z dostępnych dotychczas form leczenia COVID-19 jest najbardziej obiecująca? Amantadyna i chlorochina – czy działają? Czy remdesiwir to przełom w leczeniu COVID-19? Osocza ozdrowieńców – jakie mamy dowody na skuteczność? Czy któryś z leków rzeczywiście zmniejsza śmiertelność w przebiegu COVID-19? Jakie nowe opcje terapeutyczne mamy na horyzoncie? Szczepionki przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2: czym się różnią i czy któraś jest lepsza od pozostałych? Jaki jest mechanizm powikłań zakrzepowych po szczepieniach przeciwko COVID-19? Czy AstraZeneca jest dla wszystkich?

GOSPODARZ PROGRAMU:

dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorka ponad 90 artykułów opublikowanych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, w tym „Circulation Research”, uznana w rankingu ForbesWomen za jedną ze stu wybitnych kobiet roku 2020. Jest laureatką licznych grantów i stypendiów naukowych realizowanych w Wiedniu, Zurichu i Amsterdamie. Główna badaczka w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Członkini zarządu „Young Thrombosis Researchers Group” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W chwili obecnej odbywa staż w zakresie kardiologii interwencyjnej i diagnostyki obrazowej w Akademickim Centrum Medycznym w Utrechcie.

GOŚCIE PROGRAMU:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak - kardiolog, internista, hipertensjolog, farmakolog kliniczny (4 specjalizacje); JM Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC), Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC, były prodziekan, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM); prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny - Medycyna XXI, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 37. roku życia, będąc w chwili mianowania najmłodszym profesorem kardiologii w Polsce. Autor ponad 500 publikacji indeksowanych w bazie PubMed; wg Google Scholar (październik 2021): 7116 cytowań, Hirsch index 40

dr hab. med. Tomasz Dzieciątkowski - wirusolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny; adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 100 prac indeksowanych w PubMed, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska” (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej” (2017) czy „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii” (2018). Autor strony popularnonaukowej poswieconej zagadnieniom zwiazanym z wirusologia, „Trust me I’m a Virologist”. Obaj Goście są redaktorami pierwszego polskiego podręcznika opisującej stan wiedzy na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19, pt. „Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata”

 

PATRONAT:

 

PRODUKCJA